Trenger du juridisk bistand?

Vi driver en allsidig advokatpraksis med lang erfaring og kompetanse innenfor de fleste rettsområder.

Rettsområder Vi hjelper deg

Hvorfor velge oss?

Madlaadvokatene har lang og variert erfaring fra ulike rettsområder. Vi jobber iherdig for å ivareta klientenes rettigheter.

Bred erfaring

Dersom det er uunngåelig at en sak går til retten, ivaretar vi våre klienters interesser på best mulig måte.

Delt kunnskap 

Vi spiller på hverandres kompetanse for å kunne tilby våre klienter den beste tjenesten.

Rettsområder

Arv / Skifte

Et av våre spesialfelt er familiesaker som involverer arv og skifte.


Vi bistår med skifte av dødsbo, skifte mellom ektefeller og samboere. Vi kan også bistå med å sette opp testament. Et detaljert og tydelig testament kan bidra til å hindre misforståelser og uenighet i arveoppgjør.

Barnefordeling (foreldresaker) / Samværsrett

Vi har lang erfaring med saker vedrørende barnefordeling og samværsrett.


I kjølvannet av en separasjon/skilsmisse, trenger ofte foreldre hjelp til å komme til enighet om omsorg for barna. 

Vi vet at slike saker kan være en påkjenning for de involverte, og derfor prøver vi alltid å gjøre prosessen så effektiv og behagelig som mulig.

Arbeidsrett

Vi har solid erfaring innenfor rettsområdet Arbeidsrett og kan bistå privatpersoner og private virksomheter med rådgivning knyttet til arbeidsforholdet slik som; ansettelse, omstilling, konflikthåndtering, nedbemanning, virksomhetsoverdragelse, tariffavtaler, permittering, oppsigelse og avskjed. Vi bistår med rådgivning til daglig ledelse for å sikre god personalledelse, håndtering av personalsaker og oppfølging av sykefravær.

Ellers bistår vi innen:

  Advokatmekling

  Arbeidsrett 

 Avtalerett

 Barnevernsaker

 Bistandsadvokat

 Boligrett / husleierett

 Familierett

 Fast eiendoms rettsforhold

 Gjeldsforhandlinger

 Kjøpsrett

 Kontraktsrett & forhandlinger

 Megleroppdrag / økonomisk oppgjør

 Samboerforhold

 Separasjon / skilsmisse

 Strafferett

 Vergemål / fremtidsfullmakt

For oss er tillit grunnleggende

Vi gir en ærlig vurdering av sjansene for å nå frem med en sak på et tidlig stadium. Vi hjelper våre klienter med å undersøke mulighetene for å få rettshjelpdekning.

Når bør du kontakte
en advokat?

Det lønner seg å oppsøke advokat på et tidlig stadium for å unngå vanskelige konflikter. Besøk oss for en uforpliktende konsultasjon!


Advokat Joakim Ronold

Joakim Ronold 

Advokat M.N.A

Joakim Ronold fikk advokatbevilling i 1989 og har siden da drevet egen advokatpraksis. I 2007 startet han opp Madlaadvokatene.

F. 1961
Cand.jur. fra Universitetet i Bergen 1988


Tidligere praksis 
  • Advokatfullmektig: 1988-1989 
  • Egen advokatvirksomhet fra 1990 
  • Medlem av advokatforeningens lovutvalg for flyktninge- og utlendingsrett: 1999-2003 
  • Styreverv 
  • Godkjent advokatmekler DNA
Sekretær Hilde Erevik Ronold

Hilde Erevik Ronold

Sekretær

Ta gjerne kontakt med Hilde for timeavtale og mer info.


Prisopplysning

Fastpris

Fastpris kan variere avhengig av sakens vanskelighetsgrad og omfang.

Rettshjelpsdekning

Kontoret kan innvilge fri rettshjelp dersom vilkårne for dette er oppfylt. Vi undersøker også mulighetene for å få rettshjelpdekning gjennom din forsikring.

Timepris

  • Førstegangskonsultasjon 1 060,- per konsultasjon (1 325,- inkl. mva)

  • Offentlig salærsats 1 060,- per time (1 325 inkl. mva)

  • Basispris andre oppdrag fra 1 800,- per time (2 250 inkl. mva)

Mva utgjør 25 %

Advokater er underlagt en prisopplysningsforskrift for tjenester. Forskriften skal sikre at forbrukere gis god informasjon om prisene, slik at det er mulig å sammenligne prisinformasjon.*    

*Alle prisopplysninger skal være inkludert offentlige avgifter.

Ta kontakt før en avtale er inngått, eller så tidlig som mulig i en tvist at man kan nå frem til en løsning som alle parter kan være fornøyd med.


Telefonnummer: +47 51 89 86 00

Send oss en mail, så tar vi kontakt for en uforpliktende konsultasjon.

Vi har kontorer sentralt plassert i Madlakrossen!